Security Solution

Vi har idag många års erfarenhet inom området och är specialister inom
informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd. Vi stöttar oftast våra
uppdragsgivare löpande via olika helhetslösningar, så deras olika verksamheter preventivt kan arbeta med sina säkerhetsfrågor.

Öppettider

Helgfria vardagar: Kl. 08.00-17.00

Kontaktuppgifter

031-98 90 00 (kl. 08.00-17.00)
info@securitysolution.se

Ett komplett utbud av tjänster inom
informationssäkerhet och dataskydd

Security Solution erbjuder konsultstöd med lång erfarenhet inom informationssäkerhet, dataskydd, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, riskhantering och kontinuitetsplanering. Vi erbjuder helhetslösningar till offentlig verksamhet samt privata företag inom näringslivet som aktivt och preventivt arbetar med säkerhetsfrågor. Våra tjänster och produkter bygger på internationellt erkända metoder och standarder och vi anpassar alltid vårt arbetssätt till våra uppdragsgivares olika behov.

Våra tjänster och produkter

Vi hjälper offentlig verksamhet och privata bolag som behöver inom informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsskydd. Vi når resultat genom långsiktigt och djupt samarbete med våra kunder.

Informationssäkerhet

Genom beslut, implementation och information av riktlinjer i form av policys och andra styrdokument ökar säkerhetsmedvetenheten i den egna organisation. Vi erbjuder vägledning och hjälp med implementering av ISO 27001 och efterlevnad av NIS-2.

Dataskydd

Vi erbjuder dataskydd som en tjänst via ett specialistteam som har bakgrund inom juridik, IT-säkerhet, informationssäkerhet och riskhantering. Vi erbjuder även bl.a. konsekvensanalyser som stärker ert förebyggande säkerhetsarbete.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydds- och cybersäkerhetsanalyser genomförs för att identifiera och prioritera insatser, vilket säkerställer ett fullvärdigt säkerhetsskydd och cybersäkerhet för offentliga och privata aktörers skyddsvärden och arbetssättet. Vi erbjuder även kontinuitetsplanering för att förstärka beredskapen att hantera störningar och avbrott.

Produkter

Våra produkter är: USecure, RISKsolution och ISA. Dessa produkter hjälper företag att genomföra, administrera och dokumentera olika analyser så som risk- och nulägesanalyser. Vi erbjuder även via ISA en branschanpassade informationssäkerhetsutbildning.

Kontakta Security Solution

Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig? Tveka inte att höra av dig eller kom förbi på ett besök.

Security Solution
Flöjelbergsgatan 20c
431 37 Mölndal

031-98 90 00
info@securitysolution.se

Kontakta oss

Tack! Vi återkommer till dig så snart som möjligt
Oops! Something went wrong while submitting the form.